vineri, 21 noiembrie 2014

[Reglementari] Contabilitatea si fiscalitatea profesiilor liberale- ce trebuie sa stii?

Definirea profesiilor liberale şi încadrarea veniturilor obtinute din aceste activitati

Profesiile liberale sunt următoarele:  avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal,expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, traducator autorizat, arhitect si alte profesii reglementate, desfăşurate în mod independent,  în condiţiile legii.

Veniturile din profesii liberale realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere sunt cuprinse in cadrul veniturilor din activitati independente, reglementate prin Codul Fiscal.

 
Pașii pe care trebuie să îi urmați

Se ține contabilitate în partidă simplă conform ordinului 1040 din 2004 și se aplică prevederile Codului Fiscal referitoare la Veniturile din activități independente.

1) Contribuabilii care obțin venituri din profesii liberale au obligația să se înregistreze la ANAF prin depunerea formularului 070.

2) După aceea, trebuie depusă declarația 220 în termen de maxim 15 zile de la începerea activității. În aceast document veți estima venitul realizat până la finalul anului curent.

3) Plățile anticipate se fac în 4 rate egale până pe 22 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru (ex: pentru T1 până la 25.03 plătești 16% din venitul net estimat pt T1)

4) Dacă în anul anterior au existat pierderi, au fost estimate venituri pe perioade mai mici de 12 luni sau se estimeaza realizarea de venituri care diferă cu cel puțin 20% față de anul anterior, contribuabilii trebuie să depună 220 până pe 25 Mai al anului de impunere, odata cu declarația privind venitul realizat.

5) Venitul net anual este Venitul Brut minus Cheltuielile effectuate în scopul realizării de venituri, deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în partida simplă.

6) Registrul Jurnal de Încasări și plăți și Registrul Inventar se înregistrează la ANAF parafate și șnuruite.

7) TVA:  Înregistrarea în scopuri de TVA are loc:
  • Prin opțiune
  • Dacă este depășit plafonul de scutire de 220.000 lei (din Venitul Brut)
Dacă te înregistrezi în scopuri de TVA:
  • Depui D300 trimestrial
  • Depui D394 lunar/trimestrial
  • Depui D392 annual
  • Evidența TVA colectată (la ce vinzi) se ține cu ajutorul Jurnalului pentru Vânzări. În acesta se înregistrează pe bază de documente (facturi fiscale, bonuri de comandă-chitanță) valoarea bunurilor livrate și/sau a serviciilor prestate și TVA aferentă.
  •  Evidența TVA deductibilă se ține cu Jurnalul pentru cumpărări: se înregistrează valoarea serviciilor / bunurilor primite de la terți.

8) Opțional, poate fi deținut și Registrul Unic de Control. (în lege este specificat acest lucru ca fiind opțional, dar în practică ANAF poate solicita și acest registru. În cazul în care se întâmplă acest lucru, puteți argumenta prin citarea ART 1, alineatul 2 din legea 253/2003 privind registrul unic de control)

9) Până pe 25 Mai anul următor, se depune declarația 200 privind Venitul realizat.

10) Impozitul se stabilește de ANAF aplicând 16% asupra Venitului net impozabil. Impozitul se înscrie în decizia de impunere. 
- Diferențele de impozit rămase de achitat conform deciziei de impunere se plătesc în maxim 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere.

11. Contribuțiile Sociale:

11.1 CAS (pensii): 31.3% * baza de calcul. Declararea venitului pentru stabilirea CAS se face prin D600. Se depune până pe 31.01 an curent sau în termen de 15 zile de la începerea activității pentru persoanele nou înregistrate. Plățile anticipate se fac în 4 tranșe până pe 25 a ultimei luni din trimestru.

Excepții:

    * Dacă venitul rămas după deducerea cheltuielilor este sub 35% din venitul salarial mediu brut pe aferent anului respectiv, nu se mai datoreaza CAS. În 2014 salariul mediu brut= 2298, deci limita de venit până la care nu se datoreaza CAS va fi 35% * 2298= 804 lei / lună.
   * Baza de calcul a CAS nu poate depăși 5 * salariul mediu brut. De exemplu, dacă în 2014 un contribuabil obține venituri nete mai mari de 5 * 2298 = 11.490 lei, CAS va fi 31.3% * 11.490 lei= 3596 lei.
   * Dacă se obțin și venituri din salarii pentru care se plătește CAS, nu se mai datoreaza CAS și pentru venitul din profesii liberale.

11.2. CASS (sănătate): obligația de plată a CASS nu poate fi mai mică decât salariul minim brut pe țară, dacă venitul din profesii liberale este singurul asupra căruia se calculează contribuția. În prezent salariul minim fiind 900 lei, CASS minim de plată va fi 5.5% * 900= 50 lei.

Contribuțiile se achită la trezoreria statului.

12) Toate declarațiile se întocmesc în câte 2 exemplare. Unul se depune la ANAF, iar celălalt se păstrează de contribuabil cu nr. De înregistrare de la ANAF. Toate documentele justificative (cele pe baza cărora se întocmește Registrul Jurnal de încasări și plăți) se arhivează. Registrul Jurnal de încasări și plăți se arhivează și se păstrează timp de 10 ani.

13) Completarea Registrului de Încasări și Plăți se poate face în Excel sau într-un program de contabilitate în partidă simplă, urmând ca în registrul cumpărat de la ANAF să se treacă numai totalurile veniturilor și cheltuielilor de la sfârșitul fiecărei luni.

14) Completarea Registrului Inventar: la finalul fiecărui an se completează informațiile referitoare la toate bunurile care s-au cumpărat în scopul desfășurării activității (și pentru care s-au dedus cheltuieli) și drepturile și obligațiile aferente (creanțe / datorii).

Atenție: dacă valoarea bunurilor cumpărate depășește valoare legală (2500 lei în prezent), iar durata normală de utilizare este mai mare de un an, aceste bunuri intră în categoria mijloacelor fixe și se aplică prevederile legale referitoare la amortizare ! (nu se deduce intreaga cheltuială în luna în care s-a realizat achiziția, ci se deduce lunar o parte din aceasta în funcție de durata de utilizare din catalogul mijloacelor fixe.

Ex: dacă prețul de achizitie al unui laptop este 3000 de lei fără TVA, trebuie să îl amortizezi pe o perioadă între 3-5 ani. Dacă estimezi că îl vei folosi 3 ani, suma dedusă în fiecare lună va fi 3000 : 3: 12 = 83.33 lei.

Pentru întrebări referitoare la acest subiect mă puteţi contacta prin modalităţile de contact pe care le găsiţi pe pagina Andrei


Subscribe to Un mod diferit de a privi Economia by Email

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu