miercuri, 19 februarie 2014

Sumar analiză Transgaz (TGN) și Transelectrica (TEL)- potențial investiție pe termen lung

Astăzi vreau să prezint o comparație între câțiva indicatori calculați pe baza situațiilor financiare preliminare pe anul 2013 publicate de doua dintre cele mai solide companii listate la Bursa de Valori București și cu perspective foarte bune de evoluție în viitor (din punctul meu de vedere). Precizez că indicatorii de mai jos reprezintă doar un "foarte scurt sumar", dacă vreți, doar o poză de ansamblu a rezultatelor și valorii companiilor.  

1. Discount: este discountul Prețului de astăzi al unei acțiuni față de Valoarea Activului Net Unitar calculată raportând Capitalul Propriu la numărul total de acțiuni. Valorile indică subevaluare, mai ales la Transelectrica. 
2. Rata Profitului Brut Operațional: este calculată raportând Profitul brut din exploatare la Veniturile Totale. Valoarea de 35% de la Transgaz este excelentă: înseamnă că la 100 de lei venituri operaționale, 35 de lei reprezintă profit operațional și 65 de lei cheltuieli aferente veniturilor. 
3. ROE: raportul dintre Profitul Net total și capitalurile proprii. Măsoară profitabilitatea unei companii arătând cât profit a realizat din banii investiți de acționari. 
4. Gradul de Îndatorare: arată  cât la sută din Activele totale ale companiei sunt finanțate din surse împrumutate. Se consideră valori ideale sub 60%, dar procentul poate diferi în funcție de sectorul de activitate. 
5. PER: se calculează ca raport între prețul unei acțiuni și profitul net pe acțiune și exprima durata de recuperare a investiției (în ani) din profitul raportat de emitent (daca tot profitul ar fi distribuit ca dividende). Cu cât valoarea este mai mică, cu atât acțiunea este mai ieftină. De obicei, un PER cu valoare sub 10 indică subevaluare. 
6. Rata de creștere a Cifrei de Afaceri: arată cu cât a crescut cifra de afaceri a companiei în perioada 2013 fată de 2012. 
7. Rata de creștere a Profitului Net: arată evoluția profitului net al celor două companii în aceași perioadă. 
8. Rata potentială a Dividendului Brut: reprezintă valoarea estimată de mine a dividendului brut care s-ar putea repartiza din profitul  pe anul 2013, raportata la prețul din piață. Valoarea dividendului a fost estimată prin calcularea procentului din profitulul din anii trecuți repartizat ca dividend, aplicarea acestuia la profitul net din 2013 și apoi împărțită la numărul total de acțiuni. Un dividend cu valoare peste 10% este unul excelent mai  ales în această perioadă. 

Pe termen scurt și mediu este posibil să mai vedem scăderi având în vedere dimensiunea bursei noastre și reacțiile investitorilor la știri și evenimente, însă dacă privim pe termen lung eu cred că o astfel de investiție va fi profitabilă. În alte țări mai dezvoltate, acțiuni ca acestea au prețuri care depășesc cu mult valoarea netă a activului unitar. 

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu