sâmbătă, 15 martie 2014

Return on Work- sau cum calculăm cât de eficienți suntem ?

Teoria/practica din analiza financiară prezintă o serie de indicatori prin care se măsoară eficiența unei companii, dintre care cei mai utilizați sunt:
 • ROE: Return on Equity (Rata de rentabilitate a Capitalului Propriu): Profit Net/Capitaluri Proprii * 100, arată cât profit a generat compania în comparație cu capitalul investit de acționari.
 •  ROA: Return on Assets (Rata rentabilității economice): Profit Net/Total Activ * 100, arată eficiența cu care firma își folosește Activele pentru obținerea de profit.
 •  PM: Profit Margin (Rata Profitului): Profit Net/Venituri Totale * 100, arată cât din venitul generat de companie este câștig. 
Dar cum măsurăm efieciența unei persoane fizice care lucrează ca angajat ? De ce lucrăm ca angajat ? Ar trebui din același motiv pentru care suntem și acționari într-o companie: pentru a ne dezvolta și a putea genera venituri care să permită un mod de lucru eficient (să lucrăm cât mai puțin timp și să câștigăm cât mai mult), prin oferire de bunuri și/sau servicii cerute de piață.

Ideea mea este să tratăm o persoană ca pe o companie, putând măsura la finalul fiecărei perioade(lună, an etc.) eficiența muncii. O companie nu funcționează pentru a genera venituri mai mici sau egale cu cheltuielile. Poate funcțioana în acest mod la început pentru a își face un renume și a demonstra calitatea produselor/serviciilor oferite, însă nu și pe termen lung, nu-i așa ? Atunci de ce o persoană ar face acest lucru ? Dacă obiectivul principal al unei companii este obținerea de profit, același obiectiv ar trebui să îl aibe orice persoană care lucrează ca angajat: acoperirea cheltuielilor + obținerea unui profit cât mai mare !

Astfel, pentru a măsura eficiența muncii și evoluția în timp a acesteia, fiecare persoană ar trebui să calculeze, câțiva indicatori. În cazul în care valorile acestora  nu se îmbunătățesc în timp și sunt sub așteptări, trebuie luate măsuri pentru eficientizarea activității !
 • Profitul Net al unei persoane este diferența dintre Venitul Total după impozitare și  Cheltuielile Totale inclusiv impozite și taxe.  
 • Activele Totale reprezintă valoarea tuturor bunurilor pe care le deține (ar fi de preferat ca pentru activele pe termen lung fie să se calculeze amortizare, fie să se facă o evaluare cât mai realistă, la valoarea de piață: cât am putea obține pe piața liberă, în urma vânzării fiecărui bun ? Eventualele diferente din reevaluare vor fi evidențiate în Pasiv, ca la o firmă)
 • Capitalul Propriu al unei persoane fizice este diferența dintre valoarea Bunurilor pe care le deține și Datoriile pe care trebuie să le ramburseze. 
 • Cheltuielile Totale cuprind inclusiv amortizarea mijloacelor fixe (bunuri cu durată de utilizarea mai mare de 1 an și valoare mai mare de 2500 de lei- pe aceste bunuri le folosim o perioadă îndelungată, deci nu este corect să punem costul lor total într-o anumită lună, ci vom repartiza suma pe întreaga perioadă de utilizare).
 • Veniturile Totale reprezintă venitul total generat, aferent fiecărei perioade de analiză (fără a scădea impozitele și contribuțiile). 
Dacă avem inflație mare înseamnă că se vor majora cheltuielile (dacă menținem volumul bunurilor și serviciilor consumate), deci pentru a menține indicatorii la valorile dorite va trebui fie să creștem veniturile, fie să diminuăm cheltuielile (să scădem cantitatea de bunuri și servicii consumate). 

Astfel, o persoană care are la un moment dat Venituri Totale lunare de 5.000 de lei, Cheltuieli Totale lunare de 4.500 de lei, Active Totale de 70.000 de lei și Datorii Totale de 30.000 de lei va avea următorii indicatori:
 • ROE= (5.000-4.500)/(70.000-30.000)* 100= 1.25%
 • ROA= (5.000-4.500)/70.000* 100= 0.71%
 • PR= (5.000-4.500)/5000* 100= 10%
 • Grad de îndatorare= 30.000/70.000* 100= 43% (părerea mea personală este că o persoană fizică nu trebuie să aibe un Grad de Îndatorare mai mare de 30%, raportând suma de plată lunară aferentă Datoriei la Totalul Venitului Net generat lunar).
Aceste date (și nu numai) împreună cu graficele generate trebuie analizate în timp, iar în funcție de valorile și imaginea obținută trebuie luate decizii de eficientizare a activității (fie creștere a veniturilor, fie diminuare a cheltuielilor). Din acest motiv contabilitatea și analiza financiară sunt elemente extrem de importante atât pentru funcționarea unei companii cât și pentru funcțioanrea unei persoane fizice sau a unei familii.  
  

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu